3.5
Đánh giá:
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn
Average 3.5 / 5 out of 2
Tên khác:
Đang cập nhật
Tác giả
Hoạ sỹ
Thể loại
Kiểu truyện